Εκπαίδευση Ανεπτυγμένων Επαγγελματικών Δεξιοτήτων ΛΕΣ

Ποιους Αφορά

Το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να διευρύνει και να αναβαθμίσει το επίπεδο κατάρτισης των Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων και απευθύνεται προς υφιστάμενους λειτουργούς και κατάλληλα προσοντούχους επαγγελματίες και στελέχη του ευρύτερου κλάδου εργασιακών σχέσεων και της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Νοείται πως οι εκπαιδευόμενοι κατείχαν ήδη βασικές γνώσεις και δεξιότητες Λειτουργών Εργασιακών Σχέσεων.

Την εκπαίδευση ολοκλήρωσαν με επιτυχία 62 επαγγελματίες.

Ημερομηνίες: 4, 5, 11, 12 και 18 Οκτωβρίου, 2016
Ώρες Διεξαγωγής: 08:30 – 17:30
Χώρος: Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία
Αίθουσα: Κερύνεια

Με την αναγνώριση και την υποστήριξη του
Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Τα πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης θα προσυπογράφονται και από
την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Αναγνωρισμένο πτυχίο Ανώτατης εκπαίδευσης ή Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τριετή τουλάχιστον ενασχόληση σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Εργασιακών Σχέσεων. Δεν αποκλείονται Γενικοί Διευθυντές με τρίχρονη εμπειρία.

Επιλογή δικαιούχων: Για την επιλογή των επωφελούμενων εκπαιδευομένων θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής.