Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας & Εγχειριδίων

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), με συμμετοχή πέραν των 180 συμμετεχόντων, κατά την οποία παρουσιάστηκαν τα δύο τελικά παραδοτέα του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η Αξιότιμη Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κυρία Ζέτα Αιμιλιανίδου και ο Πρόεδρος της ΟΕΒ κύριος Χρίστος Μιχαηλίδης.

Ακολούθησε παρουσίαση των αποτελεσμάτων της παγκύπριας έρευνας που διεξάχθηκε μεταξύ 801 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η καταγραφή των ελλείψεων των κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην κατανόηση και εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Επιπλέον, εξετάστηκαν οι μεταβολές στα οικονομικά δεδομένα και την απασχόληση στις επιχειρήσεις μετά τον Μάρτιο του 2013 όταν οι αποφάσεις του Eurogroup οδήγησαν στην αναγκαστική συμμετοχή των καταθετών στη διάσωση του τραπεζικού συστήματος.

Τέλος παρουσιάστηκε η σειρά των εγχειριδίων που εκπονήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου:

1. Τερματισμός της Απασχόλησης
2. Βασική Εργατική Νομοθεσία
3. Εργατικές Πολιτικές και Καλές Πρακτικές
4. Επίλυση Εργατικών Διαφορών – Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων, Ουσιώδεις Υπηρεσίες, Διαιτησία
5. Ισότητα στην Απασχόληση και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στο Χώρο Εργασίας
6. Κοινωνική Ασφάλιση
7. Ασφάλεια και Υγεία στους Χώρους Εργασίας

Τόσο τα αποτελέσματα της έρευνας όσο και τα 7 εγχειρίδια, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου:
www.slr.com.cy/survey/results
www.slr.com.cy/handbook

Τα εγχειρίδια διατίθενται δωρεάν σε έντυπη μορφή στα γραφεία της ΟΕΒ – Λεωφόρος Ακροπόλεως 2 και Γλαύκου, Στρόβολος, 2000 Λευκωσία.