Συνάντηση SLRNetwork 14 07/11/2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, Λευκωσία

Πρόγραμμα Συνάντησης

Βασικές πρόνοιες του «Περί της Προστασίας Προσώπων που Αναφέρουν Παραβάσεις του Ενωσιακού και Εθνικού Δικαίου Νόμου του 2022» Παρουσίαση του «Οδηγού για Εργοδότες»
Κυρία Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, Επίτροπος Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και τη Ψηφιακή Μετάβαση»
Κυρία Μαρία Νικολάου Χρίστου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια, Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Παρουσίαση των έργων που υλοποιεί η ΑνΑΔ στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου
Κύριος Μάριος Νικολάου, Λειτουργός – Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης, Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)


Η εκδήλωση ολοκλήρωσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις – Φάση Β» καθώς και η 14η συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών στον Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork) πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023 στην παρουσία 150 στελεχών επιχειρήσεων. Κατά τη συνάντηση έγιναν παρουσιάσεις για σημαντικά θέματα εργασιακού ενδιαφέροντος και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν τα ερωτήματά τους και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομιλητές.

Στο καλωσόρισμά του, ο κος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) αναφέρθηκε στις προκλήσεις για την οικονομία από την κρίση στο Ισραήλ και στην ανάγκη διαφύλαξης της οικονομίας της Κύπρου ως μέσο παραγωγής πλούτου και ευημερίας για όλους. Επιπρόσθετα ευχαρίστησε τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο έργο, τα Μέλη του SLRNetwork για την ενεργό συμμετοχή τους στις συναντήσεις του Δικτύου καθώς επίσης και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών, τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας για την αγαστή συνεργασία κατά την υλοποίηση και διαχείριση του έργου.

Στη συνέχεια, ακολούθησε χαιρετισμός από την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη της Μονάδας Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία εξέφρασε την εκτίμηση της προς την ηγεσία της ΟΕΒ για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην υλοποίηση του έργου, καθώς και για την αξιέπαινη προσπάθεια της να στηρίξει τις κυπριακές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι λόγω της επιτυχούς υλοποίησης του, το έργο θα συνεχιστεί στα πλαίσια του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις δράσεις του.

Η πρώτη παρουσίαση έγινε από την κα Λουΐζα Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, Επίτροπο Νομοθεσίας, και αφορούσε στις βασικές πρόνοιες της νομοθεσίας για την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβάσεις (whistleblowers) του ενωσιακού και εθνικού δικαίου, καθώς και στις υποχρεώσεις των εργοδοτών. Στη συνέχεια, η κα Μαρία Νικολάου Χρίστου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, παρουσίασε στους συμμετέχοντες το εθνικό σχέδιο δράσης για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την Πράσινη και τη Ψηφιακή Μετάβαση» και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται κάτω από αυτό. Στην τρίτη παρουσίαση, ο κος Μάριος Νικολάου, Λειτουργός στη Διεύθυνση Υπηρεσιών Κατάρτισης της ΑνΑΔ παρουσίασε τα έργα που υλοποιεί η Αρχή στα πλαίσια του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και στις διαθέσιμες ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων.

Το SLRNetwork συστάθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις – Φάση Β». Στα πλαίσια του ίδιου Έργου, πέραν των συναντήσεων του Δικτύου, έχουν πιστοποιηθεί 106 επιχειρήσεις και οργανισμοί με το πρότυπο Sound Industrial Relations (SIR) 2014 και επανεκδόθηκε επικαιροποιημένη η εφτάτομη σειρά Εγχειρίδια Λειτουργού Εργασιακών Σχέσεων όπου παρουσιάζεται σε εκλαϊκευμένη μορφή το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις εργασιακές σχέσεις στην Κύπρου.

Οι συναντήσεις του Δικτύου θα συνεχίσουν και στον τρίτο κύκλο του Έργου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. Όλες οι παρουσιάσεις και τα παραδοτέα του έργου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.slr.com.cy