Συνάντηση SLRNetwork 4 και Τελετή Βράβευσης SIR2014 24/04/2018

Hilton Park, Ledra B

GDPR – Πρακτικές εισηγήσεις για επαγγελματίες στον Τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού
Εισηγητής: Ιωάννης Ε. Γιαννακάκης
Δικηγόρος LLM, DPO Academy – TUV Austria


Με συστηματική επιτυχία συνεχίζουν να πραγματοποιούνται οι συναντήσεις του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork).

Το SLRNetwork συστάθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» και σήμερα αριθμεί πέραν των 320 μελών.

Στην τέταρτη του συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 24 Απριλίου, 2018 στο ξενοδοχείο Hilton Park.

Η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του έργου, η οποία απαρτίζεται από την κυρία Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον κύριο Ανδρέα Μάτσα, Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Εργαζομένων Κύπρου (ΣΕΚ) και τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου, Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ, απένειμε τα βραβεία στις 23 επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν κατά το 2017 με το Πρότυπο SIR2014.

Στη συνέχεια ακολούθησε παρουσίαση με θέμα «GDPR – Πρακτικές Συμβουλές για Επαγγελματίες στον Τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού». Ο κύριος Ιωάννης Γιαννακάκης, από την DPO Academy και σε συνεργασία με την TUV Austria Cyprus, παρουσίασε μια πρακτική προσέγγιση για τα βήματα που θα μπορούσε κάθε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού να ακολουθήσει ούτως ώστε να βοηθήσει στην καταγραφή και σωστή διαχείριση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων εντός μιας επιχείρησης.

Οι απορίες των συμμετεχόντων σε σχέση με τον Κανονισμό και τις πιθανές διαδικασίες εφαρμογής του, απαντήθηκαν από την ίδια την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου. Η κυρία Λοϊζίδου Νικολαΐδου επεσήμανε επανειλημμένα την ανάγκη να μεταφραστούν οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε «κανόνες», παροτρύνοντας τους συμμετέχοντες να αρχίσουν να σχεδιάζουν εσωτερικές διαδικασίες, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη.

Η ΟΕΒ συγχαίρει τις 23 επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί με το Πρότυπο SIR 2014 και ευχαριστεί το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την ΣΕΚ και το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την συμβολή τους στην επιτυχή υλοποίηση τόσο της συνάντησης όσο και του όλου έργου.