Συνάντηση SLRNetwork 7 03/12/2019

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Ζήνων Κιτιεύς

Πρόγραμμα Συνάντησης

Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Αδήλωτη Εργασία

Υπηρεσία Επιθεωρήσεων

Κύριος Άντης Αποστόλου
Προϊστάμενος Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Πραγματοποιήθηκε στις 03 Δεκεμβρίου 2019 η έβδομη επιτυχής συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων (ΕΣ) και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ). Το Δίκτυο συστάθηκε από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Πρόκειται για το πρώτο του είδους του Δίκτυο στο οποίο έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα πέραν των 400 επαγγελματιών του χώρου από διακεκριμένους οργανισμούς και επιχειρήσεις και αποτελεί πρωτοποριακή πρωτοβουλία της ΟΕΒ. Σκοπός του Δικτύου είναι η ενημέρωση των Μελών του για εξελίξεις που επηρεάζουν εργασιακά θέματα, η ανταλλαγή εφαρμοσμένων καλών πρακτικών, η παρουσίαση καλών πρακτικών από έμπειρους και εξειδικευμένους ομιλητές στον τομέα τους και η δικτύωση.

Καλωσορίζοντας τα μέλη στην συνάντηση, ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου τόνισε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζει η Υπηρεσία Επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας. Ταυτόχρονα, ο κ. Αντωνίου επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο των εργοδοτών στην σωστή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου ενώ παράλληλα εξήρε το έργο και τις δράσεις του κ. Άντη Αποστόλου, Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο κ. Αποστόλου ήταν ο κύριος ομιλητής στην συνάντηση, ο οποίος παρουσίασε τον ρόλο του καινούργιου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο οποίο αλλάζουν οι διαδικασίες εγγραφής των εργοδοτών, μισθωτών και αυτοτελώς εργαζομένων στο σύστημα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπλέον, διαφοροποιείται ο τρόπος γνωστοποίησης έναρξης απασχόλησης και παράλληλα θα καταργηθεί η έκδοση του τριπλότυπου. Κατά την παρουσίαση επεξηγήθηκαν οι αλλαγές στα πιο πάνω και αναλύθηκαν επιπλέον τα στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να καταγράφονται στο νέο ηλεκτρονικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Αποστόλου παρουσίασε και την τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου για την Αδήλωτη Εργασία. Μεταξύ άλλων, έγινε ανάλυση των βασικών προνοιών που αφορούν την εισαγωγή διοικητικών προστίμων σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτης εργασίας, τον ορισμό της αδήλωτης εργασίας καθώς επίσης και όλα τα ζητήματα που αφορούν στην διερεύνηση των προαναφερθέντων.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε ενημερωτική παρουσίαση για την Υπηρεσία Επιθεωρήσεων. Ο κύριος Αποστόλου ανέλυσε τις βασικές πρόνοιες του Νομοσχεδίου Περί Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων (τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας, εξουσίες των επιθεωρητών, υποχρεώσεις των επιθεωρητών ή επιχειρήσεων και νομοθεσίες τις οποίες καλύπτει).

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του συγχρηματοδοτούμενου έργου στον σύνδεσμο: www.slr.com.cy/events

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις ευχαριστίες της ΟΕΒ προς το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την στήριξη της προσπάθειας, επισημαίνοντας παράλληλα την σημασία που το Υπουργείο αποδίδει στην διασφάλιση ενός υγειούς εργασιακού περιβάλλοντος στις Κυπριακές επιχειρήσεις. Παράλληλα, η ΟΕΒ ευχαρίστησε και τον κύριο Αποστόλου για την παρουσία του και την αγαστή συνεργασία του.