Συνάντηση SLRNetwork 9 03/12/2020

Πρόγραμμα Συνάντησης

Το Νομοθετικό Πλαίσιο που Διέπει το Σύστημα Επιτήρησης της Εργασίας των Εργαζομένων στην Κύπρο
Δρ. Αθανάσιος Αθανασίου
Ανώτερος Ιατρικός Λειτουργός, Σύμβουλος Ιατρός Εργασίας
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων Επαγγελματικών Ασθενειών – Ο Ρόλος της Ιατρικής της Εργασίας
Δρ. Ευθύμιος Θανασιάς
Ειδικός Ιατρός Εργασίας

Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη και Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Κύριος Ανδρέας Αθανασιάδης
Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου


Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για έγκυρη ενημέρωση και προαγωγή του θέματος της επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων, ειδικά σε σχέση με την αυξημένη ανάγκη για αξιοποίηση των υπηρεσιών Ιατρών Εργασίας στην μετά Covid-19 εποχή, η 9η συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών στον Τομέα Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork) επικεντρώθηκε ακριβώς στο θέμα αυτό.

Το SLRNetwork συστάθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» και στην 9η του συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ένεκα της πανδημίας Covid-19, συμμετείχαν 160 στελέχη επιχειρήσεων.

Στο καλωσόρισμα του, ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) απεύθυνε ευχαριστίες προς τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες μεταφέροντας την ευχή η επόμενη συνάντηση του Δικτύου να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, εις αναμονή της χαλάρωσης της καταπόνησης της οικονομικής δραστηριότητας, η οποία περιορίζει τα αποτελέσματα και δημιουργεί με τρόπο αφύσικο, εφιαλτικά δεδομένα για τις επιχειρήσεις και το ανθρώπινο τους δυναμικό.

Η πρώτη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Αθανάσιο Αθανασίου, Ανώτερο Ιατρικό Λειτουργό, Σύμβουλο Ιατρό Εργασίας του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο Δρ. Αθανασίου παρουσίασε «Το Νομοθετικό Πλαίσιο που Διέπει το Σύστημα Επιτήρησης της Εργασίας των Εργαζομένων στην Κύπρο», αναλύοντας το πολύπλευρο έργο της Ιατρικής της Εργασίας καθώς και τις υποχρεώσεις και τα οφέλη για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Όπως αναφέρθηκε, παραμένει πρόκληση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης της υγείας των εργαζομένων η τυχόν συμπερίληψη των Ιατρών Εργασίας στο ΓεΣΥ, ενώ αναμένονται διευκρινίσεις ως προς τον ρόλο, την σχέση και την συνεργασία τους με τους προσωπικούς ιατρούς.

Στην συνέχεια ο Δρ. Ευθύμιος Θανασιάς, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, παρουσίασε την ενότητα «Εκτίμηση και Διαχείριση των Κινδύνων Επαγγελματικών Ασθενειών – Ο Ρόλος της Ιατρικής της Εργασίας». Τονίζοντας τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της Ιατρικής της Εργασίας, ο Δρ. Θανασιάς παρουσίασε την πρακτική εφαρμογή της εν λόγω ειδικότητας και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, η προαγωγή της υγείας των εργαζομένων, η μείωση των απουσιών από την εργασία, και η αύξηση της ικανοποίησης και της παραγωγικότητας, των εργαζομένων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κύριου Ανδρέα Αθανασιάδη, Γενικού Διευθυντή του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου ο οποίος με πρακτικά παραδείγματα επεξήγησε την «Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη και Αστικής Ευθύνης», τις καλύψεις των ασφαλιστικών σχεδίων και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων.

image013
image014
image015
image016