Συνάντηση SLRNetwork 13 09/05/2023

Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, Λευκωσία

Πρόγραμμα Συνάντησης

Εργατική νομοθεσία – Ο περί Αδειών Νόμος (Πατρότητας, Γονικής, Φροντίδας, Ανωτέρα Βίας)
Κυρία Χαρά Κυριάκου, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ

Εργατική νομοθεσία – Τροποποιητικοί νόμοι (Διαφανείς όροι απασχόλησης, προστασία μισθών, ετήσιες άδειες κ.α.)
Κύριος Πολύβιος Πολυβίου, Ανώτερος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ

Ενημέρωση εξελίξεων για την τηλεργασία & το δικαίωμα στην αποσύνδεση
Κυρία Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, ΟΕΒ


Τις πιο πρόσφατες αλλαγές στην εργατική νομοθεσία, καθώς και τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα της τηλεργασίας, παρουσίασε η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) κατά τη 13η συνάντηση του Δικτύου Επαγγελματιών Εργασιακών Σχέσεων και Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (SLRNetwork) που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η κα Χαρά Κυριάκου, Λειτουργός του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ, παρουσίασε τις αλλαγές που προκύπτουν από την εισαγωγή νέας νομοθεσίας περί αδειών που αφορούν στην άδεια πατρότητας, στη γονική άδεια, στην άδεια φροντίδας και στην άδεια για λόγους ανωτέρας βίας, και η οποία έχει καταργήσει παλαιότερες σχετικές νομοθεσίες.

Ο κος Πολύβιος Πολυβίου, Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, παρουσίασε τις νέες τροποποιήσεις σε σημαντικές εργασιακές νομοθεσίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, στους όρους απασχόλησης, στην προστασία των μισθών και στις ετήσιες άδειες.

Στο τρίτος σκέλος της συνάντησης, η κα Λένα Παναγιώτου, Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής, ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για την εξελίξεις και την πορεία των διαβουλεύσεων σε σχέση με την ρύθμιση της τηλεργασίας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Το αντικείμενο της συνάντησης υπήρξε εξόχως εργασιακό και με άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Στα πλαίσια των παρουσιάσεων, οι εισηγητές είχαν την ευκαιρία να δώσουν διευκρινήσεις και να απαντήσουν σε ερωτήματα που υποβλήθηκαν.

Η συνάντηση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις».

Στη συνάντηση συμμετείχαν πέραν των 200 επαγγελματιών εργασιακών σχέσεων και διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για μια εκ των μεγαλύτερων, από πλευράς προσέλευσης, εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Δικτύου μέχρι σήμερα, το οποίο καταδεικνύει την αποδοχή και εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν σε αυτό οι επαγγελματίες και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ακολούθησε δεξίωση.