Συνάντηση SLRNetwork 15 10/07/2024

Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ, Λευκωσία

Πρόγραμμα Συνάντησης

Παρουσίαση της νομοθεσίας περί ρύθμισης του πλαισίου οργάνωσης της τηλεργασίας – Νόμος του 2023 [Ν. 120(Ι)/2023]
Κύριος Γιώργος Χατζηκαλλής, Ανώτερος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων και Κοινωνικής Πολιτικής, Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟEB)

Ασφάλεια, Υγεία και Τηλεργασία – Νομοθετικό Πλαίσιο
Δρ. Όλγα Νικολαΐδου, Λειτουργός Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Προστασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της τηλεργασίας
Κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαΐδου, Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ασφάλιση εργαζομένων στα πλαίσια της τηλεργασίας
Κύριος Ανδρέας Αργυρού, Λειτουργός Νομικών και Κύριος Ανδρέας Ασιήκκης, Λειτουργός Νομικών, Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Εταιριών Κύπρου