Συνάντηση SLRNetwork 6 15/05/2019

Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Ζήνων Κιτιεύς

Πρόγραμμα Συνάντησης

HR International Day
Κύριος Παναγιώτης Θρασυβούλου
Πρόεδρος, Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού

Upcoming Innovations in HR
Mr. Samuel Fletcher
Head of Client Services, Armstrong Craven

Ασφάλεια Πληροφοριών
Κύριος Θεράπων Θεράποντος – DataKnights